Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Τὸ σωτήριο ἑλληνικὸ μπόλι!

MYNDE,J. – Constantinople

Ἡ λαίδη Montagu ἦταν σύζυγος τοῦ Ἄγγλου Edwart Wortley Montagu, ποὺ διατέλεσε πρεσβευτὴς στὴν Κωνσταντινούπολη τὰ ἕτη 1716-1717. Ἡ λαίδη ἦταν διανοούμενη, μὲ κλασσικὴ μόρφωση, παρατηρητικότητα, πνευματικὴ ἀνησυχία καὶ γνώση τῶν διεθνῶν πραγμάτων τῆς ἐποχῆς της.
Ἀλληλογραφοῦσε μὲ διάφορες ἀριστοκράτισσες τοῦ Λονδίνου μεταδίδοντας ἐντυπώσεις ἀπὸ τὶς περιοδεῖες της καὶ πληροφορίες γιὰ τὸν δημόσιο καὶ ἰδιωτικὸ βίο τῶν Ὀθωμανῶν, γιὰ τοὺς πολέμους, γιὰ τὴν πολιτικὴ τοῦ σεραγιοῦ καὶ κάπου κάπου σημείωνε καὶ μερικὲς παρατηρήσεις γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Πόλης. 
Τὰ κείμενα τῶν ἐπιστολῶν τῆς λαίδης Montagu δημοσιεύθηκαν στὴν Ἀγγλία τὸ 1763, ἕνα χρόνο μετὰ τὸν θάνατό της, καὶ θεωρήθηκαν φιλολογικὸ γεγονός. Τὴν ἐγκωμιάζει ὁ Γίββων, ἐνθουσιάζονται ὁ Καρλάϋλ καὶ ὁ Βολταῖρος.

Στὰ γραπτά της διαβάζουμε γιὰ τὴν πολύνεκρη γιὰ τοὺς Ἕλληνες τουρκικὴ ἐκστρατεία στὴν Πελοπόννησο τὸ 1715 καὶ γιὰ τοὺς χιλιάδες Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες ποὺ αἰχμαλωτίσθηκαν  καὶ πουλήθηκαν σκλάβοι στὴν Πόλη.
Ὅπως ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι ποὺ ταξίδευαν στὴν Ἀνατολή, ἡ λαίδη συγκεντρώνει μετάλλια καὶ ἄλλες ἀρχαιότητες. Στὴν Πόλη ἄνθιζε ἐκείνη τὴν ἐποχὴ τὸ ἐμπόριο ἀρχαιοτήτων καὶ λειτουργοῦσαν ἀμέτρητα «ἀρχαιοπωλεῖα» ποὺ ἰκανοποιοῦσαν τὶς ἐπιθυμίες τῶν ξένων συλλεκτῶν. 
 
«Ἀλλὰ εἶναι ὅλοι ἀμαθέστατοι» γράφει ἡ λαίδη Montagu. «Κάποιος μοῦ ἔδειξε ἓνα ἀνάγλυφο μὲ τὴν Παλλάδα ποὺ κρατοῦσε τὴ Νίκη στὸ χέρι της καὶ μὲ βεβαίωνε πὼς ἦταν ἡ Παναγία μὲ τὸ Σταυρό». 
 ***
 Σὲ ἄλλο σημεῖο ἡ λαίδη ἀναφέρει ὅτι ἡ εὐλογιά (βλογιά), ποὺ γιὰ τὴν Εὐρώπη ἀποτελοῦσε φοβερὴ μάστιγα, εἶναι ὁλότελα ἀκίνδυνη στὴν Κωνσταντινούπολη. Οἱ Ἕλληνες τῆς Πόλης ἀντιμετώπιζαν τὴν εὐλογιὰ μὲ συστηματικοὺς ἐτήσιους ἐμβολιασμοὺς ποὺ γίνονταν μὲ ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία. Χάρη στὴν Ἀγγλίδα περιηγήτρια ἡ Δύση θὰ γνωρίσῃ γιὰ πρώτη φορὰ τὴ σωτήρια αὐτὴ προληπτικὴ μέθοδο προστασίας ἀπὸ τὴν εὐλογιά, τὸ μπόλι.

«Ὁ ἐμβολιασμός», ἔγραφε ἡ λαίδη Montagu (1 Ἀπριλίου 1717) γίνεται ἀπὸ γριὲς κάθε Σεπτέμβριο, ὅταν κατασιγάζῃ ἡ ζέστη. Σχηματίζονται ὁμάδες ἀπὸ 15 ὣς 20 ἂτομα, συγκεντρώνονται σ΄ ἕνα σπίτι καὶ καλοῦν τὴ γριὰ ποὺ σπεύδει μ΄ἕνα καρυδότσουφλο γεμάτο πῦο ἀπὸ φλύκταινες εὐλογιᾶς ἤπιας μορφῆς. Ἀφοῦ ρωτήσει καθένα "ποιά φλέβα θὰ σοῦ ἀνοίξω", παίρνει μιὰ μικρὴ βελόνα, χαράζει τὸ δέρμα καὶ ἀποθέτει στὴν ἀμυχὴ ὅσο πῦο ἔχει προσκολληθῇ στὴ μύτη τῆς βελόνας. Ὕστερα δένει τῆν πληγή, ἀφοῦ τὴ σκεπάσῃ μὲ μιὰ κούπα καρυδότσουφλο. Μ΄αὐτὸ τὸν τρόπο προκαλεῖ τέσσερες ἢ πέντε ἀμυχές.
»Οἱ Ἕλληνες ἀπὸ δεισιδαιμονία, κάνουν σταυρωτὰ τὸ μπόλι: μία ἀμυχὴ στὸ μέτωπο, ἀπὸ μία στὰ μπράτσα καὶ μία στὸ στῆθος. Αὐτὸ ὅμως δὲν πρέπει νὰ γίνεται γιατὶ οἱ ἀμυχὲς ἀφήνουν οὐλές. Ὅσοι Ἕλληνες δὲν εἶναι δεισιδαίμονες προτιμοῦν, γιὰ νὰ μὴ φαίνωνται τὰ σημάδια, νὰ γίνεται τὸ μπόλι στὰ σημεῖα τοῦ σώματος ποὺ δὲν μένουν ποτὲ γυμνά, λ.χ. στὰ πόδια.
»Τὰ παιδιὰ καὶ οἱ νέοι δὲν νοιώθουν καμμιὰ ἐνόχληση στὶς πρῶτες ὀχτὼ μέρες. Ὓστερα παρατηρεῖται πυρετὸς ποὺ κρατάει δυὸ ἢ τρεῖς μέρες. Σπάνια ἐμφανίζονται στὸ πρόσωπο φλύκταινες καὶ ἂν φανοῦν δὲν ἀφήνουν καθόλου οὐλές. Μέσα σὲ ὀχτὼ μέρες οἱ μπολιασμένοι γίνονται ἐντελῶς καλά.
»Χιλιάδες ἄνθρωποι μπολιάζονται κάθε χρόνο καὶ κανένας θάνατος δὲν ἔχει σημειωθῇ. Εἶμαι μάλιστα τόσο σίγουρη γιὰ τὴν ἐπιτυχία, ποὺ θὰ μπολιάσω καὶ τὸν γιό μου. Καὶ ἐπειδὴ ἀγαπάω τὴν πατρίδα μου θὰ φροντίσω νὰ εἰσαχθῇ αὐτὴ ἡ ἐπέμβαση καὶ στὴν Ἀγγλία»…

* I am patriot enough to take pains to bring this useful invention into fashion in England, and I should not fail to write to some of our doctors very particularly about it, if I knew any one of them that I thought had virtue enough to destroy such a considerable branch of their revenue for the good of mankind. But that distemper is too beneficial to them not to expose to all their resentment the hardy wight that should undertake to put an end to it. Perhaps, if I live to return, I may, however, have courage to war with them. Upon this occasion admire the heroism in the heart of your friend.*  Lady Montagu


Lady Mary Wortley Montagu with her son, Edward Wortley Montagu
 
Πραγματικὰ ἡ λαίδη Montagu, μπόλιασε τὸ γιό της καὶ ὅταν γύρισε στὸ Λονδίνο καὶ τὴ θυγατέρα τηςΤὸ παράδειγμά της ἀκολούθησε ὁ γιατρὸς τοῦ βασιλικοῦ Κολλεγίου Keith καὶ ἡ πριγκίπισσα τῆς Οὐαλίας Καρολίνα. Μπόλιασαν καὶ οἱ δύο τὰ παιδιά τους μὲ ἐπιτυχία. Ὁ Γεώργιος ὁ Α’ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ ἐφαρμοσθῇ ἡ μέθοδος σὲ ἕξη θανατοποινίτες. Ἀπόλυτη ἐπιτυχία. Στοὺς μελλοθανάτους χαρίστηκε ἡ ποινὴ καὶ ὁ ἐμβολιασμὸς ἄρχισε νὰ διαδίδεται ὄχι μόνο στὴν Ἀγγλία ἀλλὰ καὶ στὶς χῶρες τῆς ἠπειρωτικῆς Εὐρώπης.

Μᾶς ὀφείλετε ἀγαπητοί μου Εὐρωπαῖοι· πάντα θὰ μᾶς ὀφείλετε. Μᾶς ὀφείλετε ζωή, γνώσεις, ἔργα. Καὶ δὲν τὸ ἀντέχετε αὐτό

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

Ελλάδα της παρακμής και του κѠλ⓪υ...Σαν τα μούτρα των πολιτικών!

Η Ελλάδα είναι μια ευτυχισμένη χώρα.
Ποια χρεωκοπία, ποιοι αυτόχειρες, ποιοι άστεγοι και ποιοι άνεργοι;
Εξόν και αν εννοούμε τη χρεοκοπία του στοχασμού, τους αυτόχειρες της ποίησης, τους άστεγους των ιδεών και τους άνεργους των οραμάτων.
Γιατί εκεί βρίσκεται ο πυρήνας της Κρίσης.
Τα υπόλοιπα είναι ήλιος, θάλασσα και κѠλ⓪ς...
Σαν την Ελλάδα της χρεωκοπίας, δεν έχει!
Κι οχι δηλαδη οτι ειναι πραγματικα η χωρα του ελευθερου ερωτα.
Οχι!
Ουτε γι'αυτό δεν ειμαστε ικανοι.

Η "απελευθερωση" και το "γκρεμισμα των ταμπου" ειναι αποκλειστικα υποθεση του Σαββατοκυριακου. Δευτερα πρωι, ξανακλεινουν τα ποδια και... οι παντες επιστρεφουν στα πρεπει τους.  Πλην των επαγγελματιων της προκλησης, ολα τα αλλα ξεφρωνημενα που πετανε τα βρακακια τους στους παγκους των μπαρ, θα τα βρειτε μετα απο λιγα χρονια εγκλωβισμενα σε αδιεξοδους γαμους, ασφυκτικες οικογενειες, κακοπληρωμενες δουλειες, παραφρονημενες πεθερες και αδηφαγα σογια. Συμπεριφερονται σαν σκυλες, για να καλυψουν τον εσωτερο τρομο τους πως ειναι απλως κατοικιδια...

Η Ελλαδα εχει κολλησει στη μουρη της, τη μασκα αυτωνων ακριβως που ερχονται δω για να βγανουν τα χειροτερα ενστικτα τους.
Στις Μπενιτσες, στα Μαλλια, στην Χερσονησο, στη Μυκονο, στη Ροδο, καταφτανουν καθε χρονο εκατομμυρια φτωχων και καταπιεσμενων ανθρωπων, που τους εχουν πεισει οτι σ' αυτο εδω το μπουρδελο, ολα επιτρεπονται. Μεθανε, ξερνουν, σερνονται, γ@μι⓪υντ@ι, ξεβρακωνονται, αλυχτανε προσπαθωντας στις πεντε-δεκα μερες που εχουν αγορασει κοψοχρονια απο τους τουριστικους πρακτορες, να λησμονησουν το ποιοι πραγματικα ειναι και ποσο μιζερα κυλα η ζωη τους.
Χυνουν την απελπισια τους και τον τρομο του Μηδενος τους, καπου μακρια απο το δικο τους το σπιτι, εκει οπου κανεις δεν θα τους γνωριζει κι οπου θα μπορουν ανετα να νιωθουν σαν ασκια γεματα παθη, χωρις ονομα, χωρις αξιες, χωρις ιστορια.
Κι οταν γυρνανε στις χωρες τους, το παιζουν παναγιες, μιας και τα καταφεραν επιτελους να ξεχαρμανιασουν.

Οπως ο καθε πελατης των μπ⓪υρδ€λѠν, που μπορει να νιωθει ανετα, επειδη δεν χρειαζεται να λογαριασει την πουτανα, παρα μονον ως τρυπα πλασμενη για την ικανοποιηση του. Και φευγοντας, φτυνει στο κρεβατι της. Αυτη τη φτυσια, εμεις την εχουμε παρει και την εχουμε καμει προσωπειο. Ενσωματωσαμε την αηδια αυτωνων που μας γαμανε επι πληρωμη. Μετατρεψαμε σε "στυλ" το ξεχαρμανιασμα των απανταχου καταπιεσμενων και εγκαθιδρυσαμε ως αισθητικη, την ασχημια εκεινων που δεν αντεχουν τον εαυτο τους...

Δεν ειμαστε απλως χωρα διακοπων, ενα απεραντο resort center.
Ειμαστε χωρα πτυελοδοχειο. Μια απεραντη ξαπλωστρα, που διδεται δωρεαν...
Οτι μας αρεσει, οτι ονειρευομαστε, οτι προσδοκαμε, οτι νοσταλγουμε, μπορουν να χωρεσουν σε ενα συνοικιακο γυμναστηριο. Οτι πιστευουμε οτι αξιζει να προβαρουμε ως το Εγω μας, ειναι μια εικονα παρμενη απο τηλεοπτικες διαφημισεις.
Κι οσο πιο πολυ βαθαινει η κριση, τοσο πιο πολυ σφιγγουμε τους κοιλιακους μας.
Τη γυμνια των ιδεων μας, την εχουμε μπερδεψει με τη γυμνια των κορμιων μας.
Ακουμε πως η Ελλαδα κινδυνευει να βγει απο τη σκηνη της ιστοριας και νομιζουμε οτι αυτο που χρειαζεται ειναι συσφιγξη και διαιτα, για να της χωρεσει το μαγιω...
Η χωρα της ανεμελιας και του κουραδοκοφτη. Το μονο λαβαρο που μας ταιριαζει πια, ειναι το στρινγκ...

Αλλα ποσο κραταει ενας κѠλ⓪ς, ρε παιδια;
Ισαμε τα τριαντα; Ισαμε τα τριαντα πεντε; Βια, ισαμε τα σαραντα... Και μετα;
Μετα, η κυτταριτιδα...

Ετσι γινεται και με τους λαους.
Ή κλεινουν συμβολαιο με την αιωνιοτητα ή πεθαινουν.
Οπως και στους μεγαλους ερωτες, δεν χωραει εδω ηξεις αφιξεις και ναι μεν αλλλα και καλα ειμαστε τωρα αλλα ασε να δουμε... Ή ειναι ή δεν ειναι. Ή το παν ή το τιποτα. Δεν μπορεις να ξεγελας τον εαυτο σου με το: "ενταξει, τωρα την κουτσοβγαζουμε, για αυριο εχει ο θεος..."
Γιατι ολη η Ελλαδα ειναι σημερα στις παραλιες και ξεσαλωνει.
Σαν να μην βυθιζεται το καραβι.
Σαν να μην την εχουνε ζωσει οι βαρβαροι απο παντου.
Δεν υπαρχει ομως: "ενταξει μωρε, ασε να το γλεντησουμε τωρα που μπορουμε και μετα κατι θα βρουμε να κανουμε..."
Ενας ωραιος και σφιχτος κѠλ⓪ς εχει ημερομηνια ληξεως.
Κι αμα στηριξεις τη ζωη σου απανω του, θα ρθει η ωρα που η ζωη σου θα κρεμεται σαν σταφιδιασμενο κωλομαγουλο.
Και θα την κοιτας εσυ ο ιδιος και θα την φτυνεις...

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΣΤΟΥΝΤΙΟ, ΑΝΤΙΔΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ!

Τέτοια βίντεο νομίζω ότι ενισχύουν την άποψη πως υπάρχουν εξωγήινοι ερπετοειδής ανάμεσα μας έχοντας καταλάβει όλες τις θέσεις κλειδιά με σκοπό να εξουσιάζουν τον κόσμο...
Σε ζωντανή συζήτηση και ενώ υπάρχει κάποια διαφωνία μεταξύ δύο καλεσμένων ο ένας εκ των δύο κάνει μια κίνηση που άνετα μπορεί κάποιος να την περιγράψει όμοια με αυτή του φιδιού λίγο πριν δαγκώσει ενώ ακούγεται και κάποιο κροτάλισμα ή κάποιο σφύριγμα από μέσα του!!!
Απίστευτα πράγματα...

World Jugde

Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013

Συνταρακτικό βίντεο - Η Θεραπεία καρκίνου είναι εδώ!

Γιατί το ιατρικό κατεστημένο δεν αναφέρει τίποτα για όλα αυτά που αναφέρονται στο βίντεο;
Γιατί μας έχουν ταράξει στο ψέμα;
Γιατί δεν εφαρμόζουν τις απλές και οικονομικές μεθόδους του Dr Coldwell που προσφέρει θεραπεία σε 2 εως 16 εβδομάδες αλλά εφαρμόζουν τις χημειοθεραπείες που αποδεδειγμένα καταστρέφουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα;
Γιατί υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία με εξωπραγματικά κέρδη που κονομάει παίζοντας με την υγεία μας...
Αποκάλυψη

Κυριακή, 28 Ιουλίου 2013

Ιδρώτας αποσμητικά και ανθιδρωτικά

Οι περισσότεροι υποψιασμένοι καταναλωτές, αποφεύγουν το 95% των αποσμητικών που κυκλοφορούν, διότι περιέχουν άλατα του αλουμινίου, αλλά λίγοι γνωρίζουν όλη την ιστορία, είτε ως προς το γιατί πρέπει να αποφεύγεται το αλουμίνιο, είτε ως προς το εάν πραγματικά το αποφεύγουν, είτε ως προς τις άλλες παραμέτρους που οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη ή τις επιλογές που έχουν.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Ο ιδρώτας (δεν) μυρίζει! 
Η μεγάλη σύγχυση ξεκινάει αρχικά από την αιτία της κακοσμίας του ιδρώτα. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι ο ιδρώτας μυρίζει από φυσικού του. Λάθος! Ο ιδρώτας είναι άοσμος!
Η όποια οσμή, προέρχεται από βακτήρια που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές του σώματος, στους ιδρωτοποιούς αδένες (πχ στις ευαίσθητες περιοχές, στις μασχάλες, στους θύλακες των τριχών). Όταν τα βακτήρια αυτά έρχονται σε επαφή με τον ιδρώτα, τότε απελευθερώνονται χημικές ουσίες, οι οποίες δίνουν την αντίστοιχη κάθε φορά οσμή. Αντίστοιχη με τι όμως; Φυσικά, αντίστοιχη με την τροφή που έχουμε καταναλώσει, καθώς και με την κατάσταση της υγείας μας! Μπορεί να σας ξαφνιάζει η ιδέα, είμαι όμως σίγουρος ότι μπορείτε να θυμηθείτε πώς μυρίζει κάποιος (για αρκετές μέρες) αφού έχει φάει παστουρμά!! ;) Ο ιδρώτας μας δεν θα μύριζε καθόλου, εάν περιείχε μόνο περισσευούμενα μεταλλικά στοιχεία και άλλα φυσιολογικά «απόβλητα» του μεταβολισμού. Αντιθέτως, θα έχει συνήθως δυσάρεστη μυρωδιά, μετά από κατανάλωση κόκκινου κρέατος ή επεξεργασμένων τροφίμων που περιέχουν διάφορα χημικά πρόσθετα, καθώς τα υποπροϊόντα του μεταβολισμού αυτών των στοιχείων αποβάλλονται (και) μέσω του ιδρώτα.

Επιπλέον, πέρα από το ότι η μυρωδιά του κάθε σώματος διαφέρει, υπάρχουν και ορισμένες μυρωδιές που είναι χαρακτηριστικές κάποιων νοσημάτων. Για παράδειγμα, εάν ο ιδρώτας μυρίζει σαν χλωρίνη, το άτομο αυτό μπορεί να πάσχει από νεφρική ή ηπατική νόσο. Οι διαβητικοί έχουν συχνά μια φρουτώδη οσμή σώματος. Υπάρχει μια σπάνια γενετική πάθηση (trimethylaminuria), που δίνει μια μυρωδιά… ψαριού (!), κτλ. Επίσης, το φύλο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της μυρωδιά του σώματος. Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας διαπίστωσε ότι η μυρωδιά του σώματος των γυναικών κάποιες φορές μοιάζει με τη μυρωδιά των κρεμμυδιών, διότι περιέχει υψηλά επίπεδα του θείου, τα οποία αντιδρούν με τα βακτήρια που τρέφονται από τον ιδρώτα. Από την άλλη, ο ιδρώτας των ανδρών περιέχει υψηλά επίπεδα λιπαρών οξέων, τα οποία αντιδρούν με τα βακτηρίδια από τη μασχάλη, παράγοντας μερικές φορές μια οσμή που φέρνει περισσότερο σε… τυρί! Πιάνοντας μία-μία τις αιτίες, έχουμε και τους αντίστοιχους τρόπους αντιμετώπισης: μπορούμε είτε να πάψουμε να έχουμε ιδρώτα ή να κάνουμε τον ιδρώτα να μη μυρίζει. Για το πρώτο, για να μην έχουμε ιδρώτα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αντιιδρωτικά ή, όπως είναι πιο δόκιμο, «ανθιδρωτικά». Για το δεύτερο, για να μην μυρίζει ο ιδρώτας, είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι για τα βακτήρια που υπάρχουν στις περιοχές αυτές, είτε να κάνουμε κάτι για τα χημικά που εκλύει το σώμα μας, λόγω των τροφών που καταναλώνουμε (άρα να αλλάξουμε τη διατροφή μας).

Ανθιδρωτικά: συν και πλην 
Η πρώτη και πιο δραστική λύση είναι η «πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι», όπερ μεθερμηνευόμενο εστί «αφού η παραγωγή ιδρώτα ενδέχεται να δημιουργεί δυσάρεστες οσμές, για να μην υπάρχει πιθανότητα δημιουργίας δυσάρεστων οσμών, θα σταματήσω την εμφάνιση ιδρώτα». Και εδώ έρχεται άλλη μια μεγάλη σύγχυση. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ αποσμητικού (deodorant) και ανθιδρωτικού (antiperspirant). Ίσως γιατί τη δεύτερη λέξη, δεν τη βλέπουν ποτέ στις μεταφρασμένες στην Ελληνική ετικέτες προϊόντων· οι Αγγλικές ετικέτες το γράφουν μια χαρά, απλά οι Έλληνες εισαγωγείς επιλέγουν να το αγνοούν. Αυτό που κάνουν τα ανθιδρωτικά, είναι ότι στην πράξη μπλοκάρουν τους πόρους του δέρματος, σταματώντας την έξοδο ιδρώτα προς τα έξω. Προσοχή, αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει η παραγωγή του ιδρώτα. Σημαίνει ότι σταματάει η έξοδος του ιδρώτα από τους πόρους του δέρματος.

Αυτό έχει δύο σημαντικά μειονεκτήματα: 
Ιδραδενίτιδα (ή μήπως υδραδενίτιδα; ) Έχω δει από πρώτο χέρι (δις) να πρήζονται οι αδένες της μασχάλης και, λόγω του ότι εκεί υπάρχουν μπόλικοι λεμφαδένες, να τρέχει το ανύποπτο θύμα στους γιατρούς, φοβούμενο τα χειρότερα. Βέβαια, όταν τελικά περνάει με αντιβίωση, η καρδιά επανέρχεται στη θέση της. Το πρήξιμο οφείλεται σε συσσώρευση υγρού και φλεγμονή, προερχόμενη από επιπλοκές που προκύπτουν μερικές φορές, λόγω αυτής της απόφραξης των ιδρωτοποιών αδένων.

Απορρόφηση χημικών ουσιών 
Τα ανθιδρωτικά συνήθως περιέχουν ως ενεργό συστατικό κάποια άλατα του αλουμινίου, όπως aluminum chlorohydrate, aluminum chloride, aluminum hydroxybromide ή aluminum zirconium. Το αλουμίνιο από τις ενώσεις αυτές, απορροφάται από το δέρμα, συσσωρευόμενο προοδευτικά στον οργανισμό. Το θέμα είναι ότι το αλουμίνιο είναι χαρακτηρισμένο ως νευροτοξίνη, με επιβλαβείς επιπτώσεις στο DNA, στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό (μία μεμβράνη-φίλτρο που διαχωρίζει το αίμα από το εγκεφαλονωτιαίο υγρό και επιτρέπει μόνο σε ουσίες με μικρό μοριακό βάρος να εισέλθουν στον εγκέφαλο, αποκλείοντας τοξίνες και μικροοργανισμούς που βρίσκονται στο αίμα και θα μπορούσαν να βλάψουν τον εγκέφαλο) καθώς και άλλες επιγενετικές συνέπειες, όταν συγκεντρώνεται στο σώμα σε μεγάλες ποσότητες. Επιπλέον, έχει συνδεθεί τόσο με τη νόσο Αλσχάιμερ, όσο και με καρκίνο του μαστού.

Για την πρώτη περίπτωση, αυτό που έχει βρεθεί είναι ότι σε ασθενείς με Αλσχάιμερ, υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση αλουμινίου στον εγκέφαλο. Δεν έχει ακόμα αποδειχτεί εάν πρόκειται για σχέση αιτίας-αποτελέσματος ή για απλή συσχέτιση. Εάν δηλαδή η αυξημένη παρουσία αλουμινίου προκαλεί Αλσχάιμερ ή εάν η Αλσχάιμερ προκαλεί αύξηση του αλουμινίου στον εγκέφαλο ή εάν η αύξηση του αλουμινίου στον εγκέφαλο προκαλείται από την ίδια αιτία που προκαλεί την Αλσχάιμερ.

Για τη δεύτερη περίπτωση, έχει στοιχειοθετηθεί η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της εμφάνισης περιπτώσεων καρκίνου του μαστού και της αυξημένης παρουσίας αλουμινίου στους ιστούς της περιοχής, αλλά και πάλι δεν έχει αποδειχτεί ακόμα εάν πρόκειται για σχέση αιτίας-αποτελέσματος ή για απλή συσχέτιση. Η πιο πρόσφατη γνωστή τέτοια μελέτη δημοσιεύθηκε το 2009 στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό «Breast Cancer Research» (Έρευνα για τον Καρκίνο του Μαστού). Με την έρευνα αυτή, τεκμηριώθηκε, πέρα από τα περιθώρια της στατιστικής τυχαιότητας, η ύπαρξη συσχέτισης (αλλά όχι ο τύπος της συσχέτισης) μεταξύ της εμφάνισης καρκίνου του μαστού και της ανίχνευσης στην περιοχή, χημικών ενώσεων οι οποίες περιέχονται σε καλλυντικά.

Συγκεκριμένα, οι χημικές ουσίες που ανιχνεύθηκαν συμπεριλαμβάνουν φθαλικές ενώσεις (οτιδήποτε περιέχει τη λέξη pthalate), παραβένες (parabens, δηλαδή οτιδήποτε περιέχει αυτή τη λέξη αυτούσια ή ως δεύτερο συνθετικό, με πρώτο συνθετικό μια από τις λέξεις propyl, isopropyl, butyl και isobutyl), καθώς και άλατα αλουμινίου, τα οποία αναφέραμε παραπάνω. Όπως αναφέραμε, ο ακριβής μηχανισμός δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί, ωστόσο πιθανοί λόγοι της ύπαρξης συσχέτισης, μεταξύ των ουσιών αυτών και καρκίνου του μαστού, μπορεί να είναι κάποιος συνδυασμός του ότι οι πρώτες δύο κατηγορίες χημικών ενώσεων (pthalates & parabens) δρουν ως τεχνητά οιστρογόνα και, από την άλλη, του ότι τα άλατα του αλουμινίου έχουν γονιδιοτοξικές ιδιότητες.

Και μπορεί μεν, με μια εφαρμογή οι ποσότητες που απορροφώνται να είναι ασήμαντες, αν όμως αθροίσετε την καθημερινή χρήση επί χρόνια, αρχίζει να σχηματίζεται διαφορετική εικόνα. Μάλιστα, ο βαθμός απορρόφησης των ουσιών αυτών αυξάνεται σε περίπτωση που η μασχάλη έχει προηγουμένως ξυριστεί, καθώς έτσι δημιουργούνται μικροσκοπικές αμυχές στο δέρμα, μέσω των οποίων οι ουσίες αυτές διεισδύουν ευκολότερα στο σώμα.

Άρα, καλό είναι να αποφεύγονται τα ανθιδρωτικά και οτιδήποτε περιέχει φθαλικές ενώσεις, παραβένες ή άλατα αλουμινίου. Ως πρόσθετο δώρο, θα σταματήσουν να δημιουργούνται εκείνοι οι απίστευτα επίμονοι λεκέδες στα ρούχα, κυρίως στις μασχάλες, που δεν έφευγαν με τίποτα. Όχι, δεν φταίγατε εσείς, ούτε ο ιδρώτας σας, έφταιγαν τα χημικά μέσα στα ανθιδρωτικά.

Άλλες λύσεις 
Η δεύτερη επιλογή, εκείνη δηλαδή του να μην μπλοκάρουμε την έκκριση ιδρώτα, αλλά να κάνουμε τον ιδρώτα να μη μυρίζει, μας οδηγεί σε δύο στόχους: Η μία είναι να αντιμετωπίσουμε τα βακτηρίδια, χωρίς όμως τα περίεργα χημικά που δεν μπορούμε καν να προφέρουμε στις ετικέτες. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί αγνό σαπουνάκι και νερό. Εάν αυτό δεν έχει ικανοποιητικό αποτέλεσμα, μπορεί κανείς να πάρει μαγειρική σόδα και πριν μπει για ντους, να μουσκέψει λίγο το χέρι με το οποίο την κρατάει και να τρίψει μετά τις μασχάλες του, πριν συνεχίσει και κάνει κανονικά το ντους του. Εναλλακτικά, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει βιολογικά αποσμητικά, χωρίς χημικά πρόσθετα. Μη χρησιμοποιήσετε σαπούνια που γράφουν πάνω «αντιβακτηριδιακά», καθώς συνήθως περιέχουν ουσίες όπως το triclosan, το οποίο βλάπτει και τα υγιή κύτταρα και συνιστάται η αποφυγή του.

Σημείωση για το Alum 
Υπάρχουν και ανθιδρωτικά, τα οποία γράφουν ότι δεν είναι ανθιδρωτικά, λόγω του ότι δεν περιέχουν τα συνήθη άλατα αλουμινίου, δηλαδή aluminum chlorohydrate, aluminum chloride, aluminum hydroxybromide ή aluminum zirconium. Πολλά όμως, περιέχουν μια άλλη χημική ένωση του αλουμινίου, γνωστή ως alum, το οποίο συνήθως είναι potassium alum ή αλλιώς potash alum ή potassium aluminum sulfate. Η χημική αυτή ένωση δεν είναι τεχνητά κατασκευασμένη όπως τα άλατα αλουμινίου, αλλά υπάρχει στη φύση. Κάποιες φορές το υλικό αυτό είναι σε «κρυσταλλική» μορφή και διαφημίζεται ως «κρύσταλλος». Αυτή η ουσία έχει την ίδια δράση με τις άλλες ενώσεις αλουμινίου, όσον αφορά το μπλοκάρισμα του ιδρώτα, άρα και την εξαφάνιση των όποιων οσμών. Από τα δύο μειονεκτήματα των ανθιδρωτικών που αναφέρθηκαν πιο πάνω, την απόφραξη των πόρων και την απορρόφηση του αλουμινίου, με το alum αποφεύγεται το δεύτερο, καθώς υποτίθεται ότι δεν απορροφάται από το δέρμα, καθώς είναι μεγαλύτερης διαμέτρου από τις άλλες ενώσεις αλουμινίου. Παρ’όλα αυτά, εάν το εφαρμόζετε πάνω σε φρεσκοξυρισμένη περιοχή (πχ στις μασχάλες σας), ίσως θα ήταν καλύτερα να μην το ρισκάρετε, καθώς, όπως αναφέραμε παραπάνω, μετά το ξύρισμα μένουν στο δέρμα ανοιχτές μικροσκοπικές αμυχές, που δουλεύουν σαν είσοδοι για τον οργανισμό μας.

Επίλογος 
Κατά τη γνώμη μου, είναι ακραίο παράδειγμα παραπλανητικού μάρκετινγκ, το να πλασάρεται ένα νέο, σούπερ-ντούπερ χημικό προϊόν, όχι ως ανθιδρωτικό ως θα όφειλε, αλλά σαν απλό αποσμητικό· και ακόμα περισσότερο παραπλανητικό, το να διαφημίζεται ως κατόρθωμα το ότι δεν αφήνει λεκέδες! Στην αρχή μας φορτώνουν με χημικά, τα οποία δημιουργούν λεκέδες και μετά μας φορτώνουν με επιπλέον χημικά πρόσθετα, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τον οργανισμό μας, για να μη δημιουργούνται οι λεκέδες που τα ίδια προκαλούν! Η κουλτούρα μας, μας έχει μάθει να απεχθανόμαστε τη φυσική μυρωδιά του σώματός μας (οκ, δεν αναφέρομαι σε εκείνους που λούζονται μια φορά το μήνα! ;) ) και να προτιμάμε να ταυτιζόμαστε με κάποιο χημικό άρωμα ή αποσμητικό. Δεν έχω δει να «διαφημίζεται» ότι η δυσάρεστη οσμή συνήθως προέρχεται από τοξίνες που εισέρχονται στον οργανισμό μας, είτε με την τροφή, είτε με την αναπνοή, είτε από την επαφή του δέρματος με ουσίες και χημικά του περιβάλλοντος. Γιατί δεν διαφημίζεται το ότι, εάν βελτιώσουμε τη διατροφή μας, θα βελτιωθεί ως αποτέλεσμα και η οσμή του ιδρώτα; Μάλλον επειδή αυτό δεν θα έχει κάποιο οικονομικό κέρδος…

Συμβουλές διατροφής 
Καλό είναι να αποφεύγετε το κόκκινο κρέας, το οποίο είναι ένας από τους κύριους παράγοντες για την οσμή του σώματος και να προτιμάτε τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες.
Επίσης, αποφύγετε φαγητά ή τροφές με υδρογονωμένα λιπαρά ή έλαια (όπως πχ μαργαρίνη), καθώς και τα πρόσθετα σάκχαρα, τεχνητές γλυκαντικές ουσίες, πρόσθετα χρώματα και ό,τι παράγεται από εξευγενισμένο άσπρο αλεύρι (βλέπε junk food και μη-σπιτικά γλυκά). Προσπαθήστε να καταναλώνετε περισσότερο φυλλώδη λαχανικά, χόρτα, βλαστούς και φρέσκα φρούτα. Επίσης, προσθέστε στη διατροφή σας βότανα όπως γλυκόριζα, μαϊντανό, ρίγανη, δενδρολίβανο, κόλιανδρο και σέλινο!

Φτιάχνω μόνος μου

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

Το πολιτικό σύστημα προσφέρει στην Χρυσή Αυγή το σχοινί που θα το κρεμάσει

(Και επτά μέτρα για την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής)
Βρέθηκα πρόσφατα αντιμέτωπος με μια σοβαρότατη ασθένεια, μία από τις επιπτώσεις της οποίας είναι η προσβολή του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού. Η παραμικρή λοίμωξη μπορούσε να με στείλει να συναντήσω τους προγόνους μου. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο, για την προφύλαξή μου αναγκάσθηκα να μένω κλεισμένος στο σπίτι χωρίς να βλέπω άνθρωπο!. Έβγαινα μόνο κάθε δεκαπέντε ημέρες για να κάνω εξετάσεις, κουκουλωμένος, με μάσκες και με όλα τα δυνατά μέτρα προφύλαξης.
Όμως ο μεγάλος κίνδυνος βρισκόταν μέσα στο νοσοκομείο, στις ορδές των μεταναστών και λαθρομεταναστών που βρισκόταν εκεί για διάφορους λόγους.
Και το ομολογώ: Χρειάστηκε να ανέβω μόνο δύο φορές από το ισόγειο στον πέμπτο όροφο με έναν Αφρικανό να βήχει ασταμάτητα δίπλα μου για να αρχίσω να σκέφτομαι περίπου σαν τον … Καιάδα.
Δεν αισθάνομαι υπερήφανος που το γράφω, αλλά η επιβίωση έρχεται πρώτη απ΄ όλα και εδώ είμαι να το συζητήσουμε όσο θέλετε.
Τελικά ούτε πέθανα (ακόμα), ούτε και έγινα Χρυσαυγίτης. Για σκεφτείτε όμως πως θα αντιδρούσαν σε ανάλογες περιστάσεις άνθρωποι χωρίς την δική μου ή την δική σας παιδεία και με λιγότερες αντιστάσεις; Όποιος αμφιβάλει ότι μέρος τους δεν θα στραφεί προς την Χρυσή Αυγή, τον προσκαλώ να πάμε μαζί σε ένα νοσοκομείο ημέρα εφημερίας. Ας επισκεφθεί επίσης το μαιευτήριο “Αλεξάνδρα” και μετά ξαναμιλάμε για την ιθαγένεια.

Ο Καρλ Μαρξ έγραψε ότι “η αστική τάξη θα προσφέρει στην εργατική τάξη το σχοινί που θα την κρεμάσει”. Το γεγονός ότι ο προφήτης του κομμουνισμού έχει μέχρι στιγμής διαψευσθεί δεν μας εμποδίζει καθόλου να τον παραφράσουμε και να προβλέψουμε ότι “το ελληνικό πολιτικό σύστημα προσφέρει στην Χρυσή Αυγή το σχοινί που θα το κρεμάσει“.
Γιατί το λέω αυτό; Επειδή, για παράδειγμα και εκτός των άλλων, αυξάνει συνεχώς ο αριθμός των Ελλήνων μεγαλοεπιχειρηματιών που ενισχύουν οικονομικά την Χρυσή Αυγή. Όπως και εκείνων των επιχειρηματιών που χρησιμοποιούν Χρυσαυγίτες για ασφάλεια. Ένας από αυτούς τους τελευταίους εθεάθη της προάλλες στην Βουλή κατά την συζήτηση του πολυνομοσχεδίου συνοδευόμενος από δύο φουσκωμένους και ξυρισμένους γουλί, ντυμένους σύμφωνα με τον ενδυματολογικό κώδικα της Χρυσής Αυγής, αλλά χωρίς το επίσημο λογότυπο. Όλοι όμως κατάλαβαν τι συμβαίνει μόλις τους είδαν. “Το τρίτο κόμμα μπορεί να γίνει δεύτερο και το δεύτερο πρώτο” λένε αυτοί οι επιχειρηματίες για να δικαιολογηθούν.
Ενώ οι κακές γλώσσες υποστηρίζουν ότι η αμοιβή των σεκιουριτάδων πάει στο κεντρικό ταμείο του κόμματος και οι ίδιοι μένουν με την ικανοποίηση ότι “είναι στην ασφάλεια μεγαλοεπιχειρηματία”
Εκτός των προηγουμένων υπάρχει πληθώρα άλλων παραδειγμάτων που επιβεβαιώνουν την παράφραση της … προφητείας του Μαρξ. Με κορυφαίο τα μέτρα που επιβάλουν συνεχώς οι δανειστές και η Τρόϊκα και οδηγούν στην φτώχεια όλο και περισσότερα λαϊκά στρώματα.
Αυτό είναι που με κάνει να πιστεύω ότι στόχος τους είναι πλέον η καταστροφή του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος και η δημιουργία ενός νέου, πλήρως υπάκουου και πειθήνιου. Οι πραγματικές συνέπειες των μέτρων δεν έχουν φανεί ακόμα σε όλες τις διαστάσεις τους. Και υπάρχει ακόμα “λίπος” να καεί, κυρίως στην επαρχία. Τι θα συμβεί όμως όταν φτάσει η στιγμή της αλήθειας για τον καθένα και όλους;
Καλά, οι ΠΑΣΟκοι θα πάνε στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το ξέρουμε ήδη. Η εναπομείνασα όμως στη ΝΔ σκληρή βάση της δεξιάς που θα πάει; Στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ; Στην Χρυσή Αυγή θα πάει όπως και το 90% της σημερινής Χρυσής Αυγής που είναι θυμωμένοι Νεοδημοκράτες. (Και να μην ξαναδώ γραμμένο εδώ ότι πρόκειται περί “χαμηλού πολιτικού επιπέδου” στρώματα, για “λούμπεν στοιχεία” κλπ κλπ. Γιατί η ψήφος ενός με IQ 85 έχει την ίδια δύναμη με έναν που έχει IQ 185. Και επειδή γνωρίζω τριαντάρηδες με πτυχίο και μεταπτυχιακό που ψήφισαν ΧΑ για να τιμωρήσουν το απαξιωμένο πολιτικό σύστημα).
Απορώ λοιπόν γιατί ένα χρόνο στην εξουσία η ΝΔ δεν βρήκε ακόμα τον τρόπο και τα μέσα για να αντιμετωπίσει την Χρυσή Αυγή. Αλλά αντιθέτως …κάνει ό,τι μπορεί για να αυξήσει τα ποσοστά της. Παράδειγμα το χθεσινό περιστατικό με την διανομή τροφίμων από την ΧΑ. Η διανομή ήταν προγραμματισμένη στην αρχή για την πλατεία Αττικής και ο υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Δένδιας την απαγόρευσε με διάφορα επιχειρήματα που φάνταζαν αστεία μπροστά στην ουσία της πράξης της ΧΑ: δηλαδή την διανομή τροφίμων στην Αθήνα της φτώχειας και της ανεργίας. Ανεξάρτητα του δημαγωγικού χαρακτήρα αυτής της πράξης από την συγκεκριμένη οργάνωση η κυβέρνηση ήταν χαμένη από χέρι αφού η αντίδρασή της περιορίστηκε σε αστυνομικού χαρακτήρα μέτρα. Επειδή το μήνυμα που έφτασε στο κοινό που απευθύνεται η ΧΑ ήταν “η κυβέρνηση απαγορεύει την διανομή τροφίμων”. Η διανομή πραγματοποιήθηκε τελικά έξω από τα κεντρικά γραφεία της Χρυσής Αυγής, στο σταθμό Λαρίσης και το αποτέλεσμα το βλέπετε στις φωτογραφίες που δανειστήκαμε από το“Έθνος”.

Δεν θα γράψω περισσότερα για το φαινόμενο της ΧΑ επειδή το θέμα έχει εξαντληθεί, εδώ τουλάχιστον. Ούτε θα αναφερθώ πάλι στις αυτονόητες συνέπειες των μέτρων που επιβάλει η Τρόικα. Θα επισημάνω μόνο ένα σοβαρό λάθος που κατά την γνώμη μου κάνει το Μαξίμου στην αντιμετώπιση της ΧΑ. Ποιό είναι αυτό;
Το Μαξίμου δείχνει να πιστεύει ότι όταν θα αλλάξει η οικονομική πραγματικότητα και επιστρέψουμε στην ανάπτυξη θα εξαλειφθούν και οι βασικές αιτίες που οδηγούν στην ανάπτυξη του νεοναζισμού και του μορφώματος της ΧΑ στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να εξηγήσω διαφορετικά αυτήν την απραξία απέναντι στην ΧΑ. Όμως δεν είναι τα οικονομικά μέτρα η κύρια αιτία για την ανάπτυξη της ΧΑ. Είναι κυρίως η λαθρομετανάστευση και η εγκληματικότητα, η αντιμετώπιση των οποίων δεν αφορά την Τρόϊκα.

Προτείνω λοιπόν, προς το παρόν και μέχρι την επάνοδο στην οικονομική ευμάρεια και την ανάπτυξη να εφαρμόσει η κυβέρνηση μερικά απλά και αποδοτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και των συνεπειών της λαθρομετανάστευσης – μέτρα όπως εκείνα που παρουσίασε ο “Προφήτης” σε πρόσφατη ανάρτηση στο Antinews:
1. Αλλαγή των κανόνων εμπλοκής των αστυνομικών δυνάμεων σε περιπτώσεις άκρως επικίνδυνων και οπλισμένων κακοποιών.
2. Στρατιωτική εκπαίδευση των αστυνομικών
3. Τροποποίηση εκ βάθρων της ποινικής νομοθεσίας για περιπτώσεις αυτοάμυνας σε περίπτωση εισβολής κακοποιών σε κατοικία.
4. Άμεση τροποποίηση της ποινικής νομοθεσίας για τα αδικήματα εισβολής και βλάβης σε περιουσιακό στοιχείο (παρατηρείται π.χ. το φαινόμενο να εισέρχονται αλλοδαποί σε δενδροκαλλιέργειες δεκαετιών, να κόβουν τα δένδρα και να τα παίρνουν με σκοπό να τα πουλήσουν για ξυλεία, και οι ιδιοκτήτες να μην μπορούν να κάνουν τίποτα επειδή διακινδυνεύουν οι ίδιοι φυλάκιση, πάλι από αυτοδικία).
5. Για άκρως παραβατικούς αλλοδαπούς που εμπλέκονται σε κακουργήματα, άμεση απέλαση των συγγενών 1ου βαθμού, ακόμα και αυτών που έχουν νόμιμη άδεια παραμονής.
6. Άμεση χρέωση σε κατάδικους του κόστους των αστυνομικών επιχειρήσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων. Πληρώνουμε εκατομμύρια για να κυνηγάμε τον Κόλα.
7. Αυστηροποίηση της νομοθεσίας για απεχθή αδικήματα όπως η παιδεραστία, ή εθνικά επιζήμια κακουργήματα όπως η αρχαιοκαπηλεία, ο εκ προμελέτης εμπρησμός δασών κλπ

Βασίλης Ζήσης

New World Order - Wake Up

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Παγκόσμιος δείκτης χρέους

Στο παρακάτω link μπορεί να δει κανείς ζωντανά τον δείκτη χρέους παγκοσμίως μα και ειδικά για κάθε χώρα!Πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα το χρέος διαρκώς αυξάνεται.Ακόμα θα παρατηρήσει κανείς οτι υπάρχουν και κράτη με χρέος παρόμοιο σαν της Ελλάδος ή και αρκετά μεγαλύτερο.Παρ'όλα αυτά,τα κράτη αυτά δεν έχουν το πρόβλημα δανεισμού που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.
Γιατί άραγε;
Και κάτι ακόμα παρακολουθώντας το παγκόσμιο χρέος να αυξάνεται διαρκώς....
Ερώτηση για δυνατούς λύτες:Σε ποιόν χρώσταμε;Σε ποιόν είναι χρεωμένος ολόκληρος ο πλανήτης;;;
http://www.economist.com/content/global_debt_clock

ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...> Olympic Air: Τέλος οι πτήσεις για Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρόδο

Με μία λιτή ανακοίνωση η Olympic Air έβαλε τέλος στις αεροπορικές πτήσεις από Αθήνα για Θεσσαλονίκη, Ρόδο και Ηράκλειο.
Παραχωρεί τα δρομολόγια στην Aegean.
Συγκριμένα, από τις 30 Σεπτεμβρίου, πριν δηλαδή ολοκληρωθεί η τουριστική περίοδος διακόπτει τα δρομολόγια της προς το νησί των Ιπποτών και από τις 13 Οκτωβρίου προς τους άλλους δύο προορισμούς.
Μάλιστα όπως ανακοίνωσε η εταιρεία όσοι έχουν βγάλει εισιτήρια από 13 Οκτωβρίου και μετά μπορούν να αλλάξουν ημερομηνία ή να τους επιστραφεί η αξία τους.
Σε επιστολές που ήδη έχουν αποσταλεί από την εταιρία σε συνεργάτες της, αναφέρονται τα εξής: «Αγαπητοί συνεργάτες, Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι, από την 14η Οκτωβρίου 2013 οι πτήσεις από Αθήνα προς Ηράκλειο και από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη διακόπτονται. Για τα εισιτήρια της ΟΑ που έχουν ήδη εκδοθεί για ταξίδια μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία μπορεί να επιστρέφεται η αξία τους στο σύνολό της, απευθείας μέσω των GDS (Refund notice), εφ' όσον τουλάχιστον ένα κουπόνι ATH/HER και vv ή ΑΤΗ/SKG και vv συμπεριλαμβάνεται. Επιπλέον, και για όσους επιβάτες με εισιτήριο ΟΑ (050), που περιλαμβάνει διαδρομή ATH-HER και vv ή ΑΤΗ/SKG και vv, μετά την 13η Οκτωβρίου 2013, και δεν επιθυμούν να τους επιστραφεί η αξία του εισιτηρίου τους, μπορείτε να βρείτε παρακάτω την διαδικασία επανέκδοσης, των συγκεκριμένων εισιτηρίων σε πτήσεις της AEGEAN (A3). Με αυτή την ευκαιρία, η Olympic Air, σας ευχαριστεί για την μέχρι τώρα συνεργασία σας».

Εθνικά Θέματα Ελλάδα

Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

ΦΩΤΟ ΤΟΥ Reuters: “ΚΛΑΙΓΟΝΤΑΣ” ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ…> Μπράβο παιδιά, εξασφαλίσατε τα 47.000 ευρώ έσοδα κι ότι θα συνεχίσετε να πληρώνετε 2.000 ευρώ φόρο.

Από την Σοφία

ΟΙ ΚΑΗΜΕΝΟΙ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ…Κοιτάξτε ενθουσιασμό! Η εικόνα τα λέει όλα!Συγχαίρουν εαυτούς και αλλήλους αδιάφοροι, ανεύθυνοι, αποκομμένοι από την χώρα και τους πολίτες της.
ΤΗΝ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΚΟΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΧΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.
Ο Στουρνάρας κλείνει με ενθουσιασμό το μικρόφωνο μήπως ακουστούν αυτά που λένε και το τσούρμο έχει τρέξει κατευχαριστημένο με το κατόρθωμά του και ενθουσιασμένο συγχαίρει για την επική υπερψήφιση ενός νομοσχεδίου που το πήραν έτοιμο απ’ έξω!
Μπροστά -μπροστά η Πιπηλή που έχει πιάσει πόστο δίπλα στην εξουσία με μια γκριμάτσα αυτοϊκανοποίησης και πίσω της μια χαρούμενη νοικοκυρά που εξασφάλισε τα έσοδά της, πλησιάζει για να πάρει δόση προσοχής από την εξουσία. Μπράβο παιδιά, εξασφαλίσατε τα 47.000 ευρώ έσοδα κι ότι θα συνεχίσετε να πληρώνετε 2.000 ευρώ φόρο.
Ζεστό χρήμα που έλεγε κι η Φωτεινούλα και σχεδόν αφορολόγητο. Εξασφαλίσατε προς το παρόν την συνέχιση της τζαμπατζίδικης ζωής σας …
Αλλά αυτό δεν θα συνεχιστεί ες αεί.
Η Εσχάτη προδοσία δεν παραγράφεται.

Εθνικά Θέματα-Ελλάδα

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

Βασίλης Μακρής Πλοίαρχος Ε.Ν. (Συντ.): ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς την κα Ρεπούση:

Βασίλης Μακρής Πλοίαρχος Ε. Ν. (Συντ.)

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

2α Ιουνίου 2013

Αξιότιμη κυρία Ρεπούση,
λόγω προχωρημένης ηλικίας δεν είχα την τύχη να διαβάσω τα σοφά συγγράμματα σας στο σχολείο και να φωτιστώ δεόντως από τις φαεινές απόψεις σας για την Ιστορία αυτού του τόπου, που είχε την ατυχία να σας γαλουχήσει, τόσο εσάς όσο και μερικά άλλα κοινωνικά απόβλητα, που προσπαθούν να μας διδάξουν, νουθετήσουν και να μας υποδείξουν το σωστό δρόμο, αλλοιώνοντας όχι μόνο γεγονότα και Ιστορία αλλά και αυτήν ακόμη την τελειότερη γλώσσα όλων των εποχών.
Στα σχολικά μου χρόνια είχα την ατυχία να χρησιμοποιώ σχολικά εγχειρίδια γραμμένα από φτιαχτούς σοφούς καθηγητές της δεκάρας και σαν καθηγήτρια και εσείς, ξέρετε πως φτιάχνονται προωθούνται και διαπρέπουν οι άχρηστοι, για να δημιουργούν την Ιστορία σύμφωνα με ορισμένες απόψεις και σε προκαθορισμένα πλαίσια ή να εκτελούν εντεταλμένες υπηρεσίες.
Δεν θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τι είναι Ιστορία, γιατί το βρίσκω τελείως άσκοπο μετά από ανάγνωση των ιστορικών σας απόψεων, που σας έφεραν στο υψηλό επίπεδο των ξύλινων υποδημάτων που φορούσαν οι γυναίκες κατά την περίοδο της κατοχής και φοριούνται ακόμη περιστασιακά στην Ολλανδία.

Αυτοί οι κύριοι καθηγητές μου έμαθαν πως κάποιος κύριος Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ διετύπωσε την θεωρία της Αφθαρσίας της Ύλης, αγνοώντας παντελώς τους πρώτους που την διατύπωσαν Διογένη Απολλωνιάτη, Ηράκλειτο, Δημόκριτο, Λεύκιππο, κ.α. τις ιδέες των οποίων διέσωσε ο Διογένης Λαέρτιος στο απόφθεγμα: «Ουδέν εκ του μη όντος γίγνεσθαι, ουδέ εις το μη ον φθείρεσθαι».

Μου δίδαξαν ότι κάποιος κύριος Γαλιλαίο Γαλιλέι ανακάλυψε το τηλεσκόπιο. Προφανώς δεν είχαν περάσει ούτε απέξω από το Εθνικό Μουσείο, γιατί μέσα υπάρχουν κεραμικά που βγάζουν μάτια, αμφιβάλλω αν και σεις περάσατε.

Μου έμαθαν πως κάποιος κύριος Νικόλαος Κοπέρνικος έκανε την μεγάλη ανακάλυψη του Ηλιοκεντρικού Συστήματος στέλνοντας περίπατο τους Θαλή, Αρίσταρχο, Ερατοσθένη και αυτόν ακόμη τον Ίππαρχο που διετύπωσε την Μετάπτωση των Ισημεριών που συμπληρώνεται κάθε 26.000 (είκοσι έξι χιλιάδες ) περίπου χρόνια, δυο χιλιάδες χρόνια πριν από τον εν λόγο κύριο.

Στην συνέχεια μάθαμε πως κάποιος μπαμπάς της επιστήμης με το όνομα Ισαάκ Νεύτων, μετά από κεραμίδα (μήλο) που έφαγε στο πλατύ κεφάλι του, φωτίστηκε και διατύπωσε την θεωρία της Βαρύτητας. Δεν θα ανατρέξω στις σημειώσεις του-αντιγραφές από το γνήσιο κείμενο, απλά θα αναφέρω τα ονόματα των Εμπεδοκλή και Επίκουρου, αν αυτό σας λέει κάτι.

Φθάνοντας τελικά στον μέγα σοφό του εικοστού αιώνα Αλβέρτο Αϊνστάιν με τις περίφημες θεωρίες του, που είχαν το θράσος πριν δυόμισι χιλιάδες χρόνια να αντιγράψουν ο Θαλής ο Μηλίσιος και ο Θεόπομπος ο Χίος, συμπεριλαμβανομένης και της περίφημης εξίσωσης Ε=mc², αλλά με επίλυση των προβλημάτων τους από τον Έλληνα μαθηματικό Καραθοδωρή, γιατί μόνοι τους δεν τα κατάφερναν.

Από τα γραφόμενα σας προφανώς το φόρτε σας είναι η σύγχρονη ιστορία, στην οποία διαπιστώνεται γενικά όπως σε όλους τους σύγχρονους ιστορικούς, μια εξαιρετικά επιλεκτική μνήμη.
Σύμφωνα με τον απολογισμό απωλειών κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αριθμός των θυμάτων ήταν 52.199.262. Τους βάλαμε λοιπόν στεφάνια και πάνε στο καλό, ξεχάστηκαν για πάντα και η ζωή συνεχίζεται για τους υπολοίπους. (Βέβαια οι μισοί από αυτούς ήσαν Ρώσοι, δηλαδή κομούνια και καλά κάναμε και τους ξεχάσαμε. Να μάθουν να μην είναι).
Επανερχόμενος στο πρόβλημα της επιλεκτικότητας της μνήμης των υποτιθεμένων ιστορικών (στους οποίους θα ήταν άδικο να μην σας συμπεριλάβω), η σημερινή κοινωνία υποφέρει από την ψωρίαση των υψηλών τους απόψεων, σχετικά με μια μερίδα θυμάτων, τα οποία δεν αναφέρονται σε καμιά από τις πολυάριθμες επίσημες στατιστικές και παρ' όλα αυτά δεν μας επιτρέπουν να τους ξεχάσουμε όπως τους άλλους, για να διαιωνιστεί δε η μνήμη τους νομοθετείται ποινικοποίηση αντιρρήσεων.
Ευελπιστώ πως ο οποιοσδήποτε δείκτης νοημοσύνης σας, όσο χαμηλός και αν είναι, σας επιτρέπει να αντιληφθείτε περί τίνος πρόκειται.
Σύμφωνα λοιπόν με στατιστικές δικές τους, επιβεβαιωμένες και από το Αμερικανικό Federal Bureau of Investigations (FBI) στην αρχή του πολέμου υπήρχαν σε όλη την Ευρώπη 2.320.000 άτομα της μερίδας αυτής, από τους οποίους πολλοί μετανάστευσαν προ του πολέμου στην Αμερική και περίπου 1.500.000 έφτιαξαν κάπου ένα κράτος μετά τον πόλεμο, προς ταλαιπωρία και σφαγές των γηγενών. Αφήνω στην δική σας λογική την εξήγηση του πως γίνεται με τα άνω νούμερα να υπάρξουν 6.000.000 θύματα και το σπουδαιότερο: να μην συμπεριληφθούν στις επίσημες στατιστικές. Περιττό να σας υπενθυμίσω ότι ακόμη και οι στατιστικές του Υπουργείου Πολέμου της Αγγλίας παρέλειψαν κάθε αναφορά στην εν λόγω κατηγορία, παρά τις λεπτομερείς αιτίες θανάτου και ανά εθνικότητα, όπως, τραύματα, πείνα, δυσεντερία, (κύριο χαρακτηριστικό των Αγγλικών στατιστικών η λεπτομέρεια). Παρεμπιπτόντως σας γνωρίζω ότι η επιγραφή "Εδώ μαρτύρησαν 4.000.000 Εβραίοι", στο Άουσβιτς Μπιρκενάου, με Δικαστική Απόφαση, αντικαταστάθηκε με την πινακίδα: "Εδώ μαρτύρησαν 1.100.000 άνθρωποι, μεταξύ των όποιων και πολλοί Εβραίοι".
Δεν θα αναφερθώ στα εκατομμύρια Ελλήνων θυμάτων των "αγιοποιημένων" δοχείων νυκτός, απλά υπενθυμίζω το πρώτο στρατόπεδο συγκεντρώσεως στην Σκυθούπολη, τις σφαγές των Κυρίλλου Αλεξανδρείας, Θεοδοσίου, Κωνστάντιου, Αρκαδίου, Ιουστινιανού και τόσων άλλων, αν φυσικά η μνήμη σας επιτρέπει να γνωρίζετε, αν όχι θα σας συνιστούσα Ιστορικούς σαν τον Ι. Κορδάτο, A. A. Vasilief, Karl Heinz Deshler και άλλους πιο σύγχρονους, που πιθανόν να πλατύνουν λίγο την επαγγελματική σας σκέψη και να σας μάθουν πως γράφεται η πραγματική Ιστορία.
Είναι γνωστό πως ακαδημαϊκοί που δεν μπορούν να αναδειχτούν με την γνώση, προσπαθούν να τα καταφέρουν με διάφορα μέσα και κυρίως αντιπαραθέσεις σε γνωστές αλήθειες, όπως λένε και τα κιτάπια σας, Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Στο χωριό μου όμως λένε πως τα άδεια δοχεία κάνουν θόρυβο. Δεν γνωρίζω τις ακαδημαϊκές επιδόσεις που σας οδήγησαν στην κατάληψη θέσεως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά με τις φαεινές ιδέες που κατά διαστήματα εκφράσατε, δεν χρειάζονται μαντικές ικανότητες για να καταλάβει κάποιος, πως με τόση έλλειψη ταλέντου τα καταφέρατε (κρίμα στο όνομα που φέρει το Πανεπιστήμιο).
Για τους άνω λόγους κύρια μου, περιοριστείτε στα βουλευτικά σας καθήκοντα, γιατί όπως μου έλεγε η μάνα μου, άμα τρώμε δεν μιλάμε και αν σας μένει χρόνος, γράψτε κανένα παραμυθάκι για τα νηπιαγωγεία της δικαιοδοσίας σας, σαν σύμβουλος εκπαιδεύσεως του αρμοδίου υπουργείου, που έχει την ευχέρεια να τα επιβάλλει, γιατί τα ιδιωτικά δεν πιστεύω να εκτιμήσουν τις ιστορικές ή λογοτεχνικές σας ικανότητες.
Δυστυχώς για σας υπάρχουν ακόμη άνθρωποι με την ευχέρεια να σκέπτονται.
Πάντως ποτέ μην ξεχνάτε πως ο χρόνος είναι ο καλύτερος σύμμαχος της Αλήθειας, είναι αμείλικτος και αποκαλύπτει αδίστακτα τους φελλούς και τις κάλπικες δεκάρες.
Υγιαίνετε,
Πρωταγόρας
Για του λόγου το αληθές: Βασίλης Μακρής Πλοίαρχος Ε. Ν. (Συντ.)

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

To "υγρό πυρ"

Το υγρό πυρ ήταν ένα από τα ισχυρά όπλα των Βυζαντινών και ταυτόχρονα ένα από τα κρατικά μυστικά της αυτοκρατορίας. Λίγοι γνώριζαν από ποιά υλικά κατασκευαζόταν και το μυστικό φυλασσόταν με κάθε τρόπο ώστε να μην πέσει στα χέρια των εχθρών της αυτοκρατορίας και να παραμείνει στο βυζαντινό οπλοστάσιο.

Για πρώτη φορά αναφέρεται η χρήση του “υγρού πυρ” κατά τον 7ο μ.Χ αιώνα εναντίον του αραβικού στόλου που πολιορκούσε την Κωνσταντινούπολη περί το 673. Μέχρι και την πτώση της πόλης (1453) βοήθησε αποτελεσματικά στην άμυνα της από εχθρικούς στόλους λόγω των τεράστιων ζημιών που προκαλούσε στα ξύλινα πλοία της εποχής αλλά και στον τρόμο που έσπερνε στα μάτια των εχθρικών στρατευμάτων.
Εφευρέτης φέρεται να είναι κάποιος αρχιτέκτονας Καλλίνικος από την Ηλιούπολη της Συρία αλλά λόγω της μεγάλης μυστικότητας και αποτελεσματικότητας του ενεδήθει από τον απλό λαό με το πέπλο του μύθου και λεγόταν ότι την συνταγή για την κατασκευή του την έδωσε ένας άγγελος στον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Τα υλικά που αποτελούσαν αυτή την εξαιρετικά καυστική ύλη ακόμη και στις μέρες μας παραμένουν σχετικά άγνωστα. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία όμως μπορούμε να πούμε πως το βασικό συστατικό του ήταν η νάφθα αναμεμειγμένη με κάποια άλλα στοιχεία όπως το πετρέλαιο, το λάδι, το θειάφι, το νίτρο, και η πίσσα. Σίγουρα όμως υπάρχουν και κάποια άλλα συστατικά που έμειναν μυστικά και μάλλον δεν θα ανακαλύψουμε ποτέ.
Για να καταλάβει κανείς το πόσο μυστική ήταν η διαδικασία παραγωγής του θα αναφέρω ότι απαγορευόταν να κατασκευαστεί οπουδήποτε και από οποιονδήποτε το υγρό πυρ και η κατασκευή του γινόταν μόνο σε επιλεγμένα σημεία κοντά στην Κωνσταντινούπολη, με βασικό αυτό στην περιοχή της Συληβρίας, και πάντα η διαδικασία παραγωγής του ήταν ανατεθειμένη σε αυτοκρατορικούς αξιωματούχους οι οποίοι έδιναν αναφορά απευθείας στον Αυτοκράτορα, χωρίς κάποια επέμβαση άλλων αξιωματούχων, και κρατούσαν επτασφράγιστο μυστικό τον τρόπο και τα υλικά της παραγωγής του “υγρού πυρ” με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι όταν τον 10ο αιώνα οι Βούλγαροι κατέλαβαν την Συληβρία τότε επικράτησε πανικός στην Βασιλεύουσα μήπως και καταφέρουν (οι Βούλγαροι) να ανακαλύψουν τον τρόπο παραγωγής του υγρού πυρ και καταστρέψουν με αυτό τον Βυζαντινό στόλο. Ευτυχώς όμως ο εκεί αξιωματούχος του αυτοκράτορα που ήταν επιφορτισμένος με την φύλαξη του μυστικού, έκανε το καθήκον του, και παρά τα βασανιστήρια που υπέστει, πήρε το μυστικό στον τάφο του.
Τα πλεονεκτήματα που έδινε στον Βυζαντινό στόλο η χρήση του “υγρού πυρ” ήταν τεράστια λόγω των πραγματικά θαυμαστών ιδιοτήτων του. Το καταπληκτικό αυτό “υγρό” αναφλεγόταν αμέσως μόλις ερχόταν σε επαφή με το νερό και έκαιγε τόσο στην επιφάνεια του όσο και λίγο κάτω από αυτή. Φανταστείτε τα πληρώματα των εχθρικών πλοίων να προσπαθούν να σβήσουν με νερό την φωτιά που προκλήθηκε από τον “υγρό πυρ” και αυτή να ανάβει περισσότερο! Πραγματικά καταπληκτικές οι ιδιότητες του λοιπόν.
Υπήρχαν πολλοί τρόποι για να εκτοξεύουν το“υγρού πυρ” ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και τον τρόπο άμυνας ή επίθεσης που επιβαλλόταν. Ο πιό απλός ήταν στο να γεμίζουν με αυτό ειδικά πήλινα δοχεία (έχουν βρεθεί σε ανασκαφές στην Κρήτη) και να εκτοξεύονται με τα χέρια (όπως οι σημερινές χειροβομβίδες) από τον Βυζαντινό στρατό στους εχθρούς, τόσο σε επίθεση όσο και σε άμυνα. Υπήρχαν φυσικά κατασκευασμένες για αυτό το σκοπό και ειδικές μηχανές οι οποίες αναλάμβαναν την εκτόξευση μεγαλύτερης ποσότητας και σε μεγαλύτερη εμβέλεια. Οι μηχανές αυτές τοποθετούνταν στις επάλξεις των τειχών και εκτόξευαν μεγάλες ποσότητες από το υγρό πυρ στους επιτιθέμενους, αλλά συνήθως τοποθετούνταν στα ακρόπρωρα αλλά και την πρύμνη των πολεμικών πλοίων και από μεγάλη απόσταση εκτόξευαν και κατ έκαιγαν τα εχθρικά πλοία. Γνωρίζουμε ότι η μηχανή που τοποθετούνταν στα πλοία είχε σχήμα κεφαλής λιονταριού ή άλλου επιθετικού ζώου όπου από το ανοιχτό στόμα του εκτοξευόταν το φονικό υγρό μέσα από έναν ειδικό σωλήνα – εκτοξευτή.
Η χρήση του τερματίζεται, σύμφωνα με τους περισσότερους ιστορικούς, κατά τον 10ο αιώνα με την απώθηση του Ρώσικου στόλου από τους Βυζαντινούς αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκε και το 1204 στην προσπάθεια ανάκτησης της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους, αλλά και το 1453 στην προσπάθεια αντίστασης των Βυζαντινών κατά του Τούρκικου στρατού. Το μυστικό πέρασε στους μουσουλμάνους αλλά και τους σταυροφόρους την περίοδο των “ιερών πολέμων” και χρησιμοποιήθηκε εξίσου και από τα δύο στρατόπεδα. Με το πέρας των αιώνων όμως και την ανακάλυψη νέων και φονικότερων όπλων το “υγρό πυρ” λησμονήθηκε από όλους και ξεχάστηκε πλήρως για να περάσει στην σφαίρα της ιστορίας που εν τέλει έγινε θρύλος.

Ιωάννης Καρυοφυλάκης.

http://visaltis.blogspot.com/2011/01/to_29.html

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

Νέο SΟS για κινδύνους από τα κινητά ! Kάποιοι" μαγειρευουν" τις έρευνες για την ασφάλεια των κινητών.

«Κινητά τηλέφωνα και όγκοι στον εγκέφαλο: 15 λόγοι ανησυχίας» είναι ο τίτλος μιας νέας έκθεσης με την υπογραφή 43 καταξιωμένων επιστημόνων από 14 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Οι ερευνητές βάζουν στο στόχαστρο την Ιnterphone, τη μεγαλύτερη επιδημιολογική έρευνα στον τομέα που όμως (αυτο)υπονομεύεται από συνεχείς καθυστερήσεις, και εφιστούν την προσοχή όλων μας.
Η Ιnterphone άρχισε το 2000 από το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο- δομή που εντάσσεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας-, διεξάγεται παράλληλα σε 13 χώρες και θεωρητικά θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το 2005, μέχρι σήμερα όμως έχουν δημοσιοποιηθεί μόνο 14 προκαταρκτικές έρευνες και τα τελικά, συνδυαστικά πορίσματα ακόμα εκκρεμούν.
Δεν είναι ωστόσο αποκλειστικά αυτές οι καθυστερήσεις που βάζουν σε υποψίες τούς 43 συνυπογράφοντες την έκθεση «Κινητά τηλέφωνα και όγκοι στον εγκέφαλο»- ανάμεσά τους τρεις Έλληνες επιστήμονες, οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών Αδαμαντία Φραγκοπούλου και Λουκάς Χ. Μαργαρίτης και ο γιατρός- μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας, Στυλιανός Ζηνέλης.

Οι ερευνητές θεωρούν πως όλες οι προκαταρκτικές έρευνες της Ιnterphone υποβαθμίζουν σκανδαλωδώς τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου στον εγκέφαλο εξαιτίας της χρήσης κινητού (αφού φτάνουν να δείχνουν πως το κινητό προστατεύει από τον καρκίνο…) και εντοπίζουν περισσότερα από 10 ελλείμματα στον τρόπο διεξαγωγής της Ιnterphone, από τη μη συμπερίληψη σε αυτήν ανθρώπων κάτω των 20 ετών έως την επικέντρωση σε μόλις τρεις τύπους εγκεφαλικών καρκινικών όγκων.
Παράλληλα, επισημαίνουν (με έμφαση) πως η Ιnterphone λαμβάνει χρηματοδότηση και από τη βιομηχανία της κινητής τηλεφωνίας(Σημείωση Επιστήμης:Μόνο και μόνο οτι χρηματοδοτούνται απο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας,οι έρευνες αυτές είναι αναξιόπιστες), και παρουσιάζουν διεξοδικά 15 λόγους για τους οποίους πρέπει να μας ανησυχεί η χρήση κινητών (αλλά και ασύρματων σταθερών τηλεφώνων) και 8 μέτρα προστασίας τα οποία μπορούμε να λάβουμε.
Οι δεκαπέντε λόγοι ανησυχίας σύμφωνα με τους επιστήμονες
Έρευνες της ίδιας της βιομηχανίας έδειξαν πως τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν όγκους στον εγκέφαλο. Μετέπειτα έρευνες, χρηματοδοτημένες από τη βιομηχανία, επίσης έδειξαν πως η χρήση κινητού αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου στον εγκέφαλο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών της CΤΙΑ, της διεθνούς ένωσης για τις ασύρματες τηλεπικοινωνίες, που παρουσίασε κατ΄ ιδίαν ο επικεφαλής του ερευνητικού της προγράμματος δρ Τζορτζ Κάρλο τον Φεβρουάριο του 1999, η χρήση κινητού αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου. Τρεις από τις πέντε σχετικές έρευνες που δημοσιοποιήθηκαν την περίοδο 2000-2002 είχαν χρηματοδότηση από τη βιομηχανία. Και οι πέντε εντόπισαν «μη σημαντικό στατιστικά» (σημαίνει πως ο βαθμός βεβαιότητας ότι το συμπέρασμα δεν οφείλεται σε τυχαίους παράγοντες είναι χαμηλότερος του 95%)αυξημένο κίνδυνο καρκίνου στον εγκέφαλο, συμπεριλαμβανομένης μιας «στατιστικά σημαντικής» αύξησης κατά 20% του κινδύνου για κάθε χρόνο χρήσης του κινητού.
Τα αποτελέσματα της Ιnterphone που έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής δείχνουν σταθερά πως η χρήση κινητού τηλεφώνου για λιγότερο από 10 χρόνια προστατεύει τον χρήστη από τον καρκίνο στον εγκέφαλο.!!!!!

Είτε λοιπόν η χρήση κινητού πράγματι προστατεύει από τον καρκίνο στον εγκέφαλο ή η Ιnterphone είναι τόσο αναξιόπιστη επιστημονικά που καταλήγει να υποβαθμίζει τον κίνδυνο. Ανεξάρτητες έρευνες δείχνουν πως υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης όγκων στον εγκέφαλο εξαιτίας της χρήσης κινητού.

Έρευνες Σουηδών επιστημόνων με επικεφαλής τον δρα Λέναρτ Χάρντελ έδειξαν πως για κάθε έτος χρήσης κινητού τηλεφώνου ο κίνδυνος αυξάνεται κατά 8%, ενώ έπειτα από 10 ή περισσότερα έτη χρήσης υπάρχει κίνδυνος της τάξης του 280%• όμως για τους χρήστες που ήταν έφηβοι ή και μικρότεροι όταν άρχισαν να χρησιμοποιούν κινητό υπάρχει κίνδυνος της τάξης του 420%.
Παρά τη μεροληπτική επιλογή των συμμετεχόντων και τα λοιπά ελλείμματα της Ιnterphone, εντοπίστηκε στατιστικά σημαντικός κίνδυνος όγκου στον εγκέφαλο εξαιτίας της χρήσης κινητού.

Οι προκαταρκτικές έρευνες εντόπισαν αυξημένο κίνδυνο όταν γίνεται χρήση κινητού για περισσότερο από 10 χρόνια.
Ανεξάρτητες έρευνες δείχνουν τι θα έπρεπε να αναμένουμε αν τα ασύρματα τηλέφωνα προκαλούν πράγματι καρκίνο στον εγκέφαλο.

Θα έπρεπε να αναμένουμε πως όσο πιο μακροχρόνια η χρήση, όσο πιο υψηλή η ακτινοβολία, όσο μεγαλύτερη η έκθεση (χρήση στην ίδια πλευρά της κεφαλής) και όσο πιο νέος ο χρήστης τόσο υψηλότερος ο κίνδυνος. Και πράγματι, τα συμπεράσματα της έρευνας του καθηγητή Χάρντελ, μίας από τις ελάχιστες πραγματικά ανεξάρτητες έρευνες, είναι σύμφωνα ως προς τις αναμενόμενες επιπτώσεις. Ο κίνδυνος όγκων στον εγκέφαλο εξαιτίας της χρήσης κινητού είναι μεγάλος στα παιδιά και όσο πιο μικρό αρχίζει ένα παιδί τη χρήση τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος.

Πρόσφατη σουηδική έρευνα έδειξε 420% αυξημένο κίνδυνο από τη χρήση κινητού και 340% αυξημένο κίνδυνο από τη χρήση ασύρματου σταθερού τηλεφώνου, όταν η χρήση αρχίζει από την εφηβεία ή και νωρίτερα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συνήθεια πολλών παιδιών να κοιμούνται με το κινητό ρυθμισμένο στη δόνηση κάτω από το μαξιλάρι, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν SΜS χωρίς να παίρνουν είδηση οι γονείς τους. Τα όρια έκθεσης για τα κινητά τηλέφωνα είναι βασισμένα αποκλειστικά στον κίνδυνο από τη θέρμανση.

Τα κινητά εκπέμπουν με ακτινοβολία μικροκύματα, όπως και οι φούρνοι μικροκυμάτων. Όμως τα όρια έκθεσης που θεσπίζει η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τη Μη Ιοντίζουσα Ακτινοβολία λαμβάνουν ως δεδομένο πως ο μόνος κίνδυνος από την ακτινοβολία μικροκυμάτων προέρχεται από την αύξηση της θερμοκρασίας στον ανθρώπινο εγκέφαλο ή και άλλο μέρος του σώματος.
Έχουν εκδοθεί πολυάριθμες κυβερνητικές προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων από παιδιά.

Η Γαλλία πρόσφατα απαγόρευσε τα κινητά στα δημοτικά σχολεία και σκέφτεται να απαγορεύσει τις διαφημίσεις κινητών που στοχεύουν παιδιά κάτω των 12• Βρετανία, Γερμανία, Ισραήλ, Ρωσία, Ινδία, Φινλανδία επίσης αποθαρρύνουν επισήμως τη χρήση κινητών από παιδιά.
Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε με πλειοψηφία υπέρ μιας σειράς αλλαγών βάσει των «ανησυχιών για την υγεία που σχετίζονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία».

Τον Απρίλιο του 2009, με ψήφους 559 υπέρ και 22 κατά, το Ευρωκοινοβούλιο αξίωσε μεταξύ των άλλων να αναθεωρηθούν η επιστημονική βάση και η επάρκεια των ορίων έκθεσης και να χρηματοδοτηθεί ευρεία εκστρατεία αφύπνισης με στόχο την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των νέων στην ακτινοβολία των κινητών.
Η ακτινοβολία των κινητών προκαλεί βλάβες στο DΝΑ, αδιαφιλονίκητο αίτιο πρόκλησης καρκίνου.

Όμως κάθε φορά που μια ανεξάρτητη έρευνα το επιβεβαιώνει, ακολουθεί έρευνα χρηματοδοτημένη από τη βιομηχανία με στόχο να σπείρει την αμφιβολία. Όπως σημειώνουν οι συνυπογράφοντες τη νέα έκθεση, «είναι μια ιδιαίτερα επιτυχημένη τεχνική, σχεδιασμένη να προκαλεί κόπωση στους καταναλωτές, ώστε να είναι πλέον λίγοι αυτοί που παρακολουθούν τις εξελίξεις».
Έρευνες έχουν δείξει πως η ακτινοβολία των κινητών προκαλεί διαρροές στον αιματεγκεφαλικό φραγμό.
Ο αιματεγκεφαλικός φραγμός είναι ένα λειτουργικό φράγμα που εμποδίζει την είσοδο τοξικών ουσιών από το αίμα στον εγκέφαλο.
Τα εγχειρίδια χρήσης των κινητών τηλεφώνων προειδοποιούν τους χρήστες να κρατούν το κινητό μακριά ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται.
Το iΡhone της Αpple, για παράδειγμα, προειδοποιεί πως το κινητό έχει δοκιμαστεί με δεδομένη μια απόσταση 15 χι λιοστών από το σώμα, ενώ το ΒlackΒerry 8300 προειδοποιεί πως πρέπει να κρατιέται τουλάχιστον 25 χιλιοστά μακριά από το σώμα- λίγοι χρήστες όμως διαβάζουν τα εγχειρίδια.
Η προειδοποίηση της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (FCC) για τα ασύρματα τηλέφωνα.

Η προειδοποίηση που προσαρτά η FCC στην πιο κοινή τεχνολογία ασύρματων τηλεφώνων, την Ψηφιακά Ενισχυμένη Ασύρματη Τεχνολογία (DΕCΤ), δηλώνει πως οι συσκευές πρέπει να τοποθετούνται και να λειτουργούν με μια ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστών ανάμεσα στη βάση και το ανθρώπινο σώμα. Διότι οι βάσεις DΕCΤ εκπέμπουν ακτινοβολία- ανάλογη εκείνης των κινητών- 24 ώρες το 24ωρο.
Η ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων βλάπτει την ανδρική γονιμότητα.

Μία έρευνα έδειξε πως άνδρες που χρησιμοποιούν το κινητό για τουλάχιστον 4 ώρες ημερησίως παρουσιάζουν μειωμένο αριθμό σπερματοζωαρίων έως και 59%. Άλλη έρευνα έδειξε αύξηση του κινδύνου καρκίνου των όρχεων έως και 80% σε άνδρες που κρατούν το κινητό στην τσέπη.
Μέτρα προστασίας
Χρησιμοποιείτε ενσύρματο ακουστικό ή τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης για να μιλήσετε- ή στείλτε SΜS. Κρατάτε το κινητό μακριά από το σώμα σας - ποτέ μην το βάζετε σε τσέπες.Αποφεύγετε τη χρήση του κινητού όταν ταξιδεύετε με αυτοκίνητο, τρένο ή λεωφορείο, καθώς και όταν βρίσκεστε στην εξοχή, μακριά από κεραία: σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις αυξάνεται η ισχύς της ακτινοβολίας. Χρησιμοποιείτε το κινητό σαν αυτόματο τηλεφωνητή. Έχετέ το κλειστό μέχρι να θελήσετε να δείτε ποιος σας έχει καλέσει. Κατόπιν, και εφόσον χρειάζεται, καλέστε χρησιμοποιώντας τα βήματα 5 ή 1. Χρησιμοποιείτε, όποτε είναι δυνατόν, ενσύρματη σταθερή συσκευή αντί για ασύρματο τηλέφωνο- σταθερό ή κινητό.Αποφεύγετε τη χρήση του κινητού στο εσωτερικό κτιρίων, ιδίως εκείνων με μεταλλικό σκελετό.Μην αφήνετε τα παιδιά να κοιμούνται με το κινητό κάτω από το μαξιλάρι ή στο κομοδίνο. Μην αφήνετε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών να χρησιμοποιούν κινητό, εκτός αν πρόκειται για έκτακτη ανάγκη.

ΠΗΓΗ:ΤΑ ΝΕΑ

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

Η σταδιακή ισλαμοποίηση της Αιγύπτου μέσα από φωτογραφικό υλικό

Μία εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Δείτε την σταδιακή ισλαμοποίηση της Αιγύπτου, και ‘Αραβοποίηση’ των νεαρών γυναικών, μέσα από τις παρακάτω φωτογραφίες Αιγυπτίων απόφοιτων του Πανεπιστημίου του Καΐρου.
Στην δεκαετία του ’50 καμία από τις φοιτήτριες δεν φοράει την ισλαμική μαντήλα. Όμως πενήντα χρόνια μετά, στον 21ο αιώνα, η μαντήλα αποτελεί τον κανόνα στις Αιγύπτιες φοιτήτριες και μόνο ελάχιστες είναι πλέον, ντυμένες ‘κοσμικά’.
Ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός δεν συγχωρεί εξαιρέσεις και, ήδη, όποια κοπέλα δεν συμμορφώνεται στους κανόνες της αυστηρής ισλαμικής ενδυμασίας, ακούει στον δρόμο, να της απευθύνουν ειρωνικά σχόλια και να την ονομάζουν με υποτιμητικά και υβριστικά ονόματα, όχι μόνο οι άντρες, αλλά και οι γυναίκες.

Class of 1959

Class of 1978

Class of 1995
Class of 2004

Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

Τι δεν καταλαβαίνεις;

Πριν και μετά

Κάθε τι που δηλώνει Ελλάδα πρέπει να εξαφανιστεί.
Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να πεις, ότι και ολόκληρη η Εθνική ίσως, έχει πάψει να είναι Ελληνική. Όπως σε λίγο θα πάψει και η Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες.
Άρα τι δεν καταλαβαίνεις;

Σχόλιο: Γ.ΛΑΖΟΣ

Πίσω από την κουρτίνα

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Η εξάπλωση και η μετατροπή του Ισλάμ από το παρελθόν στο παρόν

IRAN 1970

IRAN 2012AFGHANISTANEGYPT (Cairo University)1959

EGYPT (Cairo University)2012 
NETHERLANDS (Amsterdam) 1980

  
NETHERLANDS (Amsterdam) 2012

  
Και μετά σου λένε ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί κανείς!!!

Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

Πέντε πράγματα που μετανιώνουν οι άνθρωποι λίγο πριν πεθάνουν...

H Bronnie Ware εργαζόταν στην...παρηγορητική φροντίδα ασθενών, κυρίως σε αυτούς που γυρνούσαν στα σπίτια τους για να πεθάνουν.
Για χρόνια μιλούσε με ανθρώπους που δεν κατάφερναν να ξεπεράσουν τις ασθένειές τους και κρατούσε σημειώσεις απ'όσα έλεγαν.
Έπειτα από καιρό έγραψε και κυκλοφόρησε το βιβλίο «The Top Five Regrets of the Dying», για όσα μετανιώνουν οι άνθρωποι όταν φτάνουν στο τέλος της ζωής τους.

Η ίδια αναφέρει στο blog της:
Οι άνθρωποι ωριμάζουν πολύ όταν έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με το θάνατο. Οι ασθενείς, περνώντας από πολλά και διαφορετικά συναισθήματα (άρνηση, φόβο, θυμό, στεναχώρια, περισσότερη άρνηση), στο τέλος αποδέχονταν το τέλος τους. Κάθε ασθενής έβρισκε την εσωτερική του γαλήνη. Όταν τους ρωτούσα αν μετάνιωναν για κάτι ή αν θα έκαναν κάτι διαφορετικά, παρατήρησα πως πολλές απαντήσεις ήταν κοινές. Παρακάτω σας δίνω αυτά που άκουσα πιο συχνά:

1. Εύχομαι να είχα το κουράγιο να ζήσω τη ζωή μου όπως την ήθελα στ' αλήθεια, κι όχι όπως ήθελαν οι άλλοι. 
Αυτή ήταν η πιο συνηθισμένη απάντηση. Όταν συνειδητοποιείς πως η ζωή σου τελειώνει και κοιτάς πίσω σου, βλέπεις πόσα όνειρα έμειναν απραγματοποίητα. Οι περισσότεροι δεν είχαν κάνει ούτε τα μισά και θα πέθαιναν γνωρίζοντας πως γι' αυτό έφταιγαν οι επιλογές που είχαν κάνει, ή δεν είχαν κάνει. Είναι σημαντικό να προσπαθήσεις να πραγματοποιήσεις κάποια όνειρά σου – όταν χάσεις την υγεία σου θα ναι αργά.

2. Εύχομαι να μην δούλευα τόσο σκληρά. 
Aυτό ειπώθηκε από όλους τους άντρες. Έχασαν τα παιδικά χρόνια του γιου ή της κόρης τους, δεν έζησαν όσο έπρεπε τη συντροφικότητα. Οι γυναίκες επίσης εξέφρασαν μετάνοια για τον καιρό που έχαναν δουλεύοντας. Κάνοντας πιο απλή τη ζωή σας και κάνοντας πιο συνειδητοποιημένες επιλογές, είναι πιθανό να μην χρειαστείτε το εισόδημα που πιστεύετε πως πρέπει να αποκτήσετε. Και κάνοντας περισσότερο χώρο στη ζωή σας, γίνεστε πιο χαρούμενοι και ανοιχτοί σε νέες ευκαιρίες, που ταιριάζουν περισσότερο στο νέο τρόπο ζωής σας.

3. Εύχομαι να είχα το κουράγιο να εκφράσω τα συναισθήματά μου. 
Πολλοί άνθρωποι καταπίεζαν τα συναισθήματά τους για να κρατήσουν ήρεμο περιβάλλον γύρω τους και να αποφύγουν καβγάδες. Έτσι ζούσαν μια μέτρια ζωή. Πολλές ανίατες ασθένειές τους σχετίζονταν, εν μέρει, με την πικρία και την αναπόφευκτη μνησικακία που κουβαλούσαν σ' ολόκληρη τη ζωή τους. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε πώς θα αντιδράσουν οι γύρω μας. Όμως, ακόμη και αν πολλοί άνθρωποι αντιδράσουν άσχημα όταν αρχίσετε να μιλάτε με ειλικρίνεια, στο τέλος αυτό περνά τις σχέσεις σε άλλο επίπεδο, πιο υγιές, ή καταργεί τις λάθος σχέσεις από τη ζωή σας. Όπως και να έχει βγαίνετε κερδισμένοι. 

4. Εύχομαι να είχα κρατήσει επαφή με τους φίλους μου.
Συχνά οι ασθενείς δεν είχαν πλήρως αντιληφθεί όλα τα οφέλη μιας παλιάς φιλίας, μέχρι τη στιγμή που έμαθαν πως πέθαιναν. Και τότε δεν ήταν εύκολο να εντοπίσουν τα άτομα αυτά. Πολλοί είχαν απορροφηθεί τόσο πολύ από τις ζωές τους που άφησαν «χρυσές φιλίες» να χαθούν μέσα στα χρόνια. Συχνά οι ετοιμοθάνατοι μετάνιωναν βαθιά που δεν είχαν «ξοδέψει» περισσότερα σε μια φιλία. Όλοι ανεξαιρέτως νοσταλγούν τους φίλους τους όταν πεθαίνουν. Είναι σύνηθες όταν έχεις πλήρες καθημερινό πρόγραμμα στη ζωή σου να ξεχνάς τους φίλους σου, όμως όταν αντιμετωπίζεις τον θάνατο, οι φυσικές λεπτομέρειες της ζωής δεν μετρούν πια. Οι άνθρωποι θέλουν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, όμως ούτε τα λεφτά, ούτε η κοινωνική θέση απασχολούν τους ανθρώπους τις τελευταίες τους στιγμές. Αυτό που μένει τότε σε όλους είναι η αγάπη και οι σχέσεις τους με άλλους ανθρώπους.

5. Εύχομαι να είχα αφήσει τον εαυτό μου να νιώσει ευτυχισμένος.
Αυτό ήταν, παραδόξως, πολύ σύνηθες. Πολλοί δεν αντιλαμβάνονταν πως η ευτυχία είναι επιλογή, παρά μόνο στο τέλος της ζωής τους. Είχαν κολλήσει σε παλιές συνήθειες και συμπεριφορές. Αυτό που λέγεται «βόλεμα» ή «οικείο» γέμιζε τα συναισθήματά τους και τις ζωές τους. Ο φόβος της αλλαγής τούς έκανε να υποκρίνονται στους άλλους, και στους εαυτούς τους, πως είναι πλήρεις.

Όταν είσαι στο νεκροκρέβατο, αυτό που νομίζουν οι άλλοι δεν σε αφορά.
Θέλεις να σηκωθείς και να χαμογελάσεις και να απελευθερωθείς από όλα αυτά.
Η ζωή είναι επιλογή.
Είναι Η ΖΩΗ ΣΟΥ.
Πρέπει να επιλέγεις συνειδητά, σοφά και με ειλικρίνεια.
Επέλεξε την ευτυχία.

Αποκάλυψη

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

ΠΩΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ ΣΤΑ ΧΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥΣ

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αρχιστράτηγος Πελοποννήσου, το μυαλό της Επανάστασης: φυλακίστηκε από την αντιβασιλεία, καταδικάστηκε σε θάνατο, του δόθηκε χάρη από τον Όθωνα και πέθανε από συμφόρηση το 1843, σε ηλικία 73 χρόνων

Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, ο δυναμικός αγωνιστής: πέθανε το 1849, άρρωστος, φτωχός και τυφλός σ' ένα ημιυπόγειο στον Πειραιά, ενώ η οικογένειά του "απέθνησκε της πείνης", σε ηλικία 68 χρόνων

Γιάννης Μακρυγιάννης, πρωταγωνιστής στην Επανάσταση και την παραχώρηση Συντάγματος από τον Όθωνα: πέθανε το 1864 από τις κακουχίες του αγώνα και την απομόνωση και τη φυλάκισή του, (1851 - 1854). Είχε καταδικαστεί σε θάνατο για εσχάτη προδοσία, σε ηλικία 67 χρόνων

Ανδρέας Μιαούλης, ναύαρχος: πέθανε το 1835 από φυματίωση , στο σπίτι του στην Αθήνα σε ηλικία 68 χρόνων

Ανδρέας Λόντος, ο πλούσιος πρόκριτος των Καλαβρύτων και πρωταγωνιστής της 3ης Σεπτεμβρίου: αυτοκτόνησε "μη δυνάμενος να ανεχτεί την ένδοιάν του", το 1846 σε ηλικία 62 χρόνων

Κίτσος Τζαβέλας, ο Σουλιώτης οπλαρχηγός: πέθανε στο Μεσολόγγι το 1855, από τη στενοχώρια του που δεν διαψεύστηκαν οι ελπίδες του για απελευθέρωση Ηπείρου - Θεσσαλίας στο κίνημα του 1854, σε ηλικία 55 χρόνων

Μαντώ Μαυρογένους, η αρχόντισσα της Μυκόνου που έδωσε όλη της την περιουσία για τον Αγώνα: πέθανε φτωχή από τυφώδη πυρετό στην Πάρο το 1840, σε ηλικία 44 ετών

Αλέξανδρος, Δημήτριος Υψηλάντης, άρχισαν και τέλειωσαν την Επανάσταση: το 1828 ο πρώτος στη Βιέννη,από άσθμα 36 χρόνων και το 1832 από στηθικό νόσημα ο δεύτερος στο Ναύπλιο, ούτε 40 ετών. Φαίνεται ότι οι Υψηλάντηδες έπασχαν από μια σπάνια κληρονομική ασθένεια που οδηγούσε σε θάνατο από αναπνευστικές λοιμώξεις (6 από τα 7 αδέρφια έπασχαν)

Νικόλαος Κριεζώτης, ο ήρωας της Εύβοιας: πέθανε καταδιωγμένος από το οθωνικό καθεστώς, αυτοεξόριστος στη Σμύρνη το 1853, σε ηλικία 68 ετών

Παναγιώτης Σέκερης, ο χρηματοδότης της Φιλικής Εταιρίας: πέθανε το 1830 πάμφτωχος στο Ναύπλιο, όπου διορίστηκε τελώνης, σε ηλικία 52 ετών

Δολοφονήθηκαν (από Έλληνες): Οδυσσέας Ανδρούτσος, Πάνος Κολοκοτρώνης, Ιωάννης Καποδίστριας.

Πυθαγόρας, φιλόσοφος, μαθηματικός, γεωμέτρης: 500 π.Χ. ετών 80 πέθανε στην εξορία από πείνα

Μιλτιάδης,ο νικητής της μάχης του Μαραθώνα: 489 π.Χ. πέθανε ετών 65 στη φυλακή

Αριστείδης ο Δίκαιος: 468 π.Χ. πέθανε ετών 72 στην εξορία από πείνα

Θεμιστοκλής, ο νικητής τηςναυμαχίας της Σαλαμίνας: 461 π.Χ. πέθανε ετών 66 στην εξορία

Αισχύλος, κορυφαίος τραγικός ποιητής: 456 π.Χ. πέθανε ετών 69 στην εξορία

Περικλής, ο πολιτικός του χρυσού αιώνα: 429 π.Χ. πέθανε ετών 66 παραιτήθηκε λόγω κατηγορίας

Φειδίας, κορυφαίος γλύπτης: 429 π.Χ. πέθανε ετών 66 στη φυλακή

Αναξαγόρας, φιλόσοφος και αστρονόμος: 428 π.Χ. πέθανε ετών 72 στην εξορία

Ηρόδοτος, ο πατέρας της Ιστορίας: 429 π.Χ. πέθανε ετών 59 στην εξορία

Ικτίνος, αρχιτέκτονας του Παρθενώνα: 420 π.Χ. πέθανε στην εξορία

Σοφοκλής, κορυφαίος τραγικός ποιητής: 406 π.Χ. πέθανε ετών 90 στην εξορία από πείνα

Ευριπίδης, κορυφαίος τραγικός ποιητής: 406 π.Χ. πέθανε ετών 74 στην εξορία

Αλκιβιάδης, πολιτικός της Αθήνας: 404 π.Χ. πέθανε ετών 48 στην εξορία

Σωκράτης, φιλόσοφος: 399 π.Χ. ετών 71 ήπιε το κώνειο

Θουκυδίδης, ιστορικός 396 π.Χ. πέθανε ετών 64 στην εξορία

Αριστοφάνης, κωμοδιογράφος: 385 π.Χ. ετών 61 πέθανε στην εξορία από πείνα

Πλάτων, φιλόσοφος: 347 π.Χ. πέθανε ετών 80 στην εξορία

Ισοκράτης, ρήτορας: 338 π.Χ. πέθανε ετών 99 στην εξορία

Δημοσθένης, ρήτορας: 322 π.Χ. πέθανε ετών 62 ήπιε δηλητήριο
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τι κάνει μια χώρα για έναν πολίτη της που αρνείται παρανόμως να υπηρετήσει την θητεία του στη χώρα της καταγωγής του όπου και διαμένει, επειδή έχει αποκτήσει ξένη (Κολομβιανή) υπηκοότητα;
Πιθανές εκδοχές 1.. Τον απελαύνει από την χώρα. 2.. Τον Φυλακίζει. 3.. Στερεί τα πολιτικά του δικαιώματα. 4.. Τον αναγκάζει να πληρώσει βαρύ χρηματικό πρόστιμο.
Αν όμως η χώρα αυτή είναι η Ελλάδα τότε :Παίρνει από αυτόν 14.000 δρχ. τον κάνει Πρόεδρο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας (1982-1985), Διοικητή της Εμπορικής Τράπεζας (1981-1982), Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (1979-1981), διευθυντή του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών το 2001. Ο άνθρωπος αυτός είναι ο Κώστας Βαΐτσης.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τι κάνει μια χώρα για έναν πολίτη της που αρνείται παρανόμως να υπηρετήσει την θητεία του στη χώρα καταγωγής του;
 Πιθανές εκδοχές 1.. Τον στιγματίζει ως φυγόστρατο. 2.. Δεν του επιτρέπει να εργαστεί στο δημόσιο. 3.. Δεν του επιτρέπει την κατοχή όπλου.
Αν όμως η χώρα αυτή είναι η Ελλάδα τότε :Παίρνει από αυτόν 29.000 δρχ, τον απαλλάσσει από την θητεία και τον κάνει ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΜΥΝΑΣ έτσι ώστε να έχει υπό της εντολές του ολόκληρο το στράτευμα, να προχωρεί σε συμφωνίες αγορών πολεμικού υλικού πολλών εκατομμυρίων Ευρώ, την ώρα που εάν του δώσουν ένα G3, θα το πιάσει από την κάνη.
Ο άνθρωπος αυτός είναι ο Άκης Τσοχατζόπουλος
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Τι κάνει μια χώρα για έναν πολίτη της που αρνείται να υπηρετήσει την θητεία του στη χώρα του προφασιζόμενος δύο φορές τον επικίνδυνο τρελό με σκοπό να τον βγάλουν Ι-5 ως βαριά ψυχικά νοσούντα με τάσεις αυτοκτονίας; (Πράγμα που τελικά και έγινε)
Πιθανές εκδοχές 1.. Τον οδηγεί σε ψυχιατρική κλινική έως ότου θεραπευτεί. 2.. Δεν του δίνει άδεια οδήγησης 3.. Δεν του επιτρέπει να αποκτήσει άδεια οπλοφορίας.
Αν όμως η χώρα αυτή είναι η Ελλάδα τότε : Τον κάνει τον πιο καλοπληρωμένο δημοσιογράφο της Ελλάδος με 80.000.000 δρχ. συμβόλαιο τον μήνα, του επιτρέπει να οδηγεί πανάκριβα JEEP, του χορηγεί όπλο χωρίς προφανώς χαρτί ψυχιάτρου, του χορηγεί και δεύτερο όπλο, αφού αυτός έχει δηλώσει απώλεια του πρώτου όπλου, και μετά από λίγο διάστημα του δίνει άδεια για τρίτο όπλο αφού αυτός έχει δηλώσει την απώλεια και του δεύτερου!
Ο άνθρωπος αυτός είναι ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος ή ‘Ταρζάν’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τι κάνει μια χώρα για έναν πολίτη της που αρνείται να υπηρετήσει την θητεία του στη χώρα του παριστάνοντας τον τρελό;
Πιθανές εκδοχές 1.. Τον εισάγει σε κλινική για θεραπεία. 2.. Του χορηγεί ψυχοφάρμακα. 3.. Δεν τον αφήνει να εργαστεί στο δημόσιο. 4.. Δεν του επιτρέπει να καταλάβει οποιαδήποτε υπεύθυνη διοικητική θέση.
Αν όμως η χώρα αυτή είναι η Ελλάδα τότε :Τον κάνει ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
Ο άνθρωπος αυτός είναι ο Θάνος Μικρούτσικος

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ πάντα ΣΟΦΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ.. και μετά εμείς περιμένουμε καλύτερες μέρες ....